top of page

ประชุมสัมมนา/กิจกรรม

อมรพันธ์วิลล่า มีกิจกรรมต่างๆ ไว้สำหรับบริการหมู่คณะของท่าน  ไม่ว่าจะสัมมนาวิชาการในช่วงกลางวัน หรือร้องคาราโอเกะในช่วงกลางคืน  เราสามารถจัดเตรียมให้ได้หมดทุกรูปแบบ

ห้องประชุม

ปาร์ตี้

Team Building

Facebook icon
Line icon
bottom of page